Ceník

Ošetření Vašeho zvířátka trvá obvykle 45minut

Dornova metoda  - kůň 

800,- Kč

Dornova metoda  - pes,kočka

600,- Kč

Osteodynamika - pes 


600,- Kč

850,- Kč

Více informací o Dornově metodě pro zvířata naleznete na stránkách České školy Dornovy metody - zvířata: https://dornovametoda-zvirata.cz/